พูดคุย พร้อมกิจกรรม AIT การเรียนรู้

ในงานนี้ทาง Art Interactive Tokyo ได้จัดให้คนผู้คนได้พบศิลปินในด้านศิลปะ และภัณฑารักษ์ เพื่อการเจรจาในเรื่องต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2011 ในเรื่องที่จะเจอภาษาอังกฤษจากคนต่างชาติไปด้วย แล้วทั้งหมดนี้ทางกลุ่ม AIT จะจัดการเองโดยทีมงานของเราเองทั้งหมด

ในส่วนเรื่องของศิลปินสามารถจะบรรยายผลงานของเขาได้เองสำหรับบุคคลทั่วไปที่ได้เข้ามารับชมในงาน แล้วยังเปิดให้เยี่ยมชมผลงานในด้านต่างๆ ของศิลปินที่ได้มาพบปะเจอ แล้วมาในส่วนของคนที่ได้มาแสดงความเห็นแล้ววิจารณ์ในด้านต่างๆ ยังได้พูดเกี่ยวกับ AIT ว่ากำลังไปได้ด้วยดีแล้วกำลังเดินทางไปได้ถูกอย่างถูกต้องในแบบศิลปะร่วมสมัย แล้วทั้งหมดที่เคยได้มาร่วมพูดในงานศิลปินทั้งหมดดังต่อไปนี้ Henk Visch, Bjorn Melhus, Christopher Williams , Federico Herrero, Erika Verzutti และศิลปินดังอื่นอีกมากมายที่ได้เข้ามาในงานที่นี่

แล้วยังมีหลักสูตร MAD แบบพิเศษเพื่อที่จะได้รับชมศิลปินในงานครั้งนี้อีกแถมยังได้กระทบไหล่พูดคุยไปด้วยเลยในตัวแล้วยังมีกิจกรรมนิทรรศการในรูปแบบเฉพาะตัว แล้วยังเคยมีศิลปินจากสวีเดนมาร่วมในงานหนนี้ในหลักสูตรมากถึง 2 วัน คือ Magnus Bartas ที่มาคุยในเรื่องต่างเกี่ยวกับศิลปะในครั้งนี้

โดยในกลุ่มของ AIT จะพูดแล้วจัดงานใหญ่ๆ ไปเรื่อยพร้อมได้ถูกจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆ ในกรุงโตเกียวเพื่อที่จะได้ให้ผู้คนได้เข้าถึงทีมงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้น