ยินดีต้อนรับสู่ AIT

Art Interactive Tokyo หรือย่อ AIT โดยเว็บไซต์ของเรา gclub เป็นองค์กรศิลปะร่วมสมัย เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ แล้วได้จับรับเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อที่จะได้รู้รายละเอียดต่างๆ พร้อมจัดโปรแกรมการเรียนรู้ แถมทางเรายังเป็นผู้บุกเบิก MAD

มาในส่วนปี 2003 ถ้าเรายังรับดูแลกิจการด้านต่างๆ พร้อมจัดที่ทดลองประชุมเพื่อให้ได้มีการประชุมอยู่ร่วมกัน และยังไปถึงการจัดทรรศการในประเทศญี่ปุ่น แล้วในส่วนของกิจกรรมหรือข่าวก็จะว่างไว้ให้เห็นในหน้าแรกๆ เลยเพื่อที่พวกคุณจะไม่ต้องไปหาเจาะลึกที่อื่น