AIT ARTIST TALK honlind

ทาง AIT รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นเจ้าภาพในงานสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดจากชาวเนเธอร์แลนด์ แล้วคนพูดคุยในครั้งนี้ด้วย Rory Pilgrim ในส่วนของการทำงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นทำภายในประเทศญี่ปุ่น แล้วมีแรงสนับสนุนของโครงการนี้จาก Mondriaan Fonds

ผู้คนที่ได้เข้ามาร่วมงานจะได้ออกมาพูดคุยในเรื่องต่างๆ ที่จะให้ในการสำรวจในความคิดเห็นในเรื่องใหม่ๆ อย่าง เทคโนโลยี จากผู้คนที่ได้เข้ามาร่วมงาน แล้วภายในงานได้มีการบอกกล่าวเทคโนโลยี ว่าจะเป็นศิลปะในรูปแบบใด พร้อมบอกเรื่องราวของอิทธิพลของคอมพิวเตอร์มันก้าวไปไกลในรูปแบบที่รวดเร็ว แถมยังมีผู้แสวงบุญต่างๆ มาแต่งเพลงกับการที่เขาได้เข้ามาในงานศิลปะ AIT ที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ

ในงานนี้จะมีผู้แสวงบุญซะส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาในงาน แล้วยังได้คิดออกแบบท่าเต้นให้พิพิธภัณฑ์ Stedelijk พร้อมจับมือช่วยกันกับวัยรุ่นในการสร้างสรรค์บทเพลงมาให้สถานที่นั้นอีกด้วยนั้นเอง แถมยังได้สร้างสิ่งที่ให้น่าจดจำได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกในการทำภาพยนตร์เกี่ยวกับ ไตรภพศึกษาสิทธิ ชื่อเรื่องว่า “ศักดิ์สิทธิ์คลัง”

ในงานนี้ที่มีคนได้ไปร่วมงานกันต้องปรับความเข้าใจของภาษากันเล็กน้อย เนื่องจากมีบ้างกลุ่มยังไม่สามารถสื่อสารด้วยกันได้เนื่องจากคนละประเทศกัน แล้วจะใช้ภาษามือในการบอกซะส่วนใหญ่ในครั้งนี้ แต่งานในครั้งนี้ที่จัดขึ้นก็เป็นไปได้อย่างราบรื่น แล้วภายในงานผู้ที่เป็นนักแสวงบุญ ได้มาพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการ ออกกำลังกาย เพื่อให้ดำรงการใช้ชีวิตประจำวันได้แบบสะดวก แล้วจะนำเสนอไปยังในโลกของอินเตอร์เน็ตในการบริหารการออกกำลังกาย เพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างสำหรับบ้านเมืองต่อไป

อย่างไรก็ตามการจัดงานนี้ขึ้นก็ได้มีความสนุกมาก ทาง AIT รู้สึกยินดีที่ทุกคนได้เข้ามาในงานครั้งนี้